Zarząd

Prezes:  Aleksandra Fedorska
Zastępcy: Grzegorz Stepka, Daniela Zakrocka
Skarbnik: Ewa Hellmann
Członkowie Zarządu: Anna Pawlowska, Andrzej Piasek, Robert Tomaszewski

Wybrano na Walnym Zebraniu 2018

Reklamy