Regulamin

Regulamin Biblioteki Polskiej w Kilonii

 1. Biblioteka jest ogólnodostępna.
 2. Za korzystanie z biblioteki należy uiścić opłatę w wysokości 10 euro rocznie.
  Dla członków „Polonusa” korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do przekazywania informacji o zmianie miejsca zamieszkania.
 5. Książki wypożyczane są na okres 4 tygodni, a suma wypożyczonych książek na koncie czytelnika nie może przekroczyć 4 woluminów.
 6. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, lub ustalić krótszy okres wypożyczenia, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
  Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.
 7. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony Regulaminem biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 euro od jednego woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
 8. Za szkody wynikłe z zagubienia, lub zniszczenia książki, ustala się odszkodowanie w zależności od aktualnej rynkowej wartości książki.
 9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za stan wypożyczonych książek. Uszkodzenie książki zauważone przy wypożyczeniu należy zgłosić bibliotekarzowi.
 10. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo –
  a w szczególnych przypadkach na stałe – pozbawiony prawa korzystania
  z biblioteki.
Reklamy