Polonus

polonus_kielPolonus e. V.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej POLONUS w Kilonii | Gesellschaft zur Förderung der polnischen Kultur Polonus e. V. in Kiel  powstało w marcu 1995 roku. POLONUS jest towarzystwem wyższej użyteczności publicznej.

Podstawą działalności Towarzystwa jest „Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy „. Celem statutowym Towarzystwa jest pielęgnacja języka polskiego, polskiej kultury i tradycji. Towarzystwo daje zainteresowanym osobom, które czują się związane z polskim językiem, polską kulturą i tradycją, możliwość swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania tożsamości etnicznej, kulturalnej i językowej niezależnie od ich obywatelstwa i przynależności religijnej.

POLONUS utrzymuje i prowadzi Bibliotekę Polską w Kilonii. Tam też mieści się siedziba Towarzystwa. Aktualne wiadomości dotyczące działalności Polonusa oraz informacje o wydarzeniach kulturalnych w Kilonii i okolicach, umieszczamy również na portalu Facebook.

POLONUS jest patronem projektu dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod nazwą „Spotkania z językiem polskim„. Celem projektu jest nauczanie i doskonalenie języka polskiego.

Reklamy